Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

#together

Omassa yrityksessäni LSBC Laura Savolainen Body and Coaching teen päivittäin työtä urheilijoiden parissa mm. urheiluhierojana. Työssäni huolehdin eri lajien urheilijoiden kehonhuollosta harraste tasosta huippu-urheilijoihin. Työni on opettanut minua näkemään laajemmin seuratoimintaa ja sen kulttuuria, sekä eri lajien sisältöä. Koulutukseltani olen myös merkonomi, liikunnan alan ammattilainen, personal trainer,sekä koulutettu taitoluisteluvalmentaja. Viime toimintakauden aikana toimin Lohjan kunnanvaltuustossa varajäsenenä Lasten,nuorten ja perheiden lautakunnassa sekä Lohjan liikuntakeskuksen hallituksen varajäsenenä. 👉Syy siihen miksi olen ehdokkaana tulevissa kuntavaaleissa on se, että mielestäni jokaisella Lohjan lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen urheiluun ja muuhun harrastustoimintaan. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua omien kykyjen, taitojen sekä fyysisten ominaisuuksien puitteissa hyvään harrastamiseen. Toivon myös, että jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan taata laadukas ja tasavertainen ohjaus harraste- tai kilpaurheilussa. Lisäksi olisi tärkeää, että jokaisella nuorella ja lapsella olisi mahdollisuus toteuttaa omaa liikunnan muotoa ilman, että taloudelliset syyt olisivat esteenä edetä lajissaan myös korkealle tasolle. Toiveenani olisi myös se, että Lohja mahdollistaisi puitteet siihen, että huippu tason urheilua olisi mahdollista harjoittaa omassa kotikunnassa. Urheiluseurat jotka toteuttavat kilpaurheilua saisivat myös toisiltaan eväitä ja tukea jotka toimivat urheilun ja liikunnan perussoluina. Näen tärkeänä voimana eri seurojen ja kaupungin välisen yhteistyön. Tavoitteenani olisi luoda Lohjalle hyvä pohja, missä jokaisella paikallisseuralla olisi hyvät puitteet harjoittaa toimintaansa. Urheilujärjestelmässä vapaaehtoistyö on äärettömän tärkeää, ilman sitä toiminta olisi mahdotonta. SDP:n vaalivaaliohjelmassa haluamme rakentaa lisää matalan kynnyksen maksuttomia liikuntapaikkoja ja tehostaa julkisten tilojen käyttöastetta, joten näen tämän isona mahdollisuutena paikallisten seurojen kehittymisen kannalta.... Jatkuu komenntti osiossa 👉😜 #kuntavaalit2021 #sdp #lohja #sport #together #sdpuusimaa