Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

#ThairathSKY

25 มีนาคม :  หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนตอนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง #พยากรณ์อากาศ #Weather  #Forecast  #ThairathSKY #ไทยรัฐ  #Thairath
26 มีนาคม : หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนตอนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง #พยากรณ์อากาศ #Weather  #Forecast  #ThairathSKY #ไทยรัฐ  #Thairath
13 พฤษภาคม : กรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของไทยอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และใกล้เคียงกับปีก่อนที่ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ วันที่ 26 พ.ค.2561 แต่เนื่องจากในช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล ทำให้สภาพอากาศในปัจจุบันมีสภาพแปรปรวน แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ลักษณะอากาศจะเป็นระเบียบ และชัดเจนขึ้น โดยเบื้องต้นคาดว่าปริมาณฝนปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย อยู่ที่ 10-20% . ในระหว่างช่วงวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 40% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 30% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส #พยากรณ์อากาศ #Weather #Forecast #ThairathSKY #ไทยรัฐ#Thairath