Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

#رونالدو_پرتغال

. زندگی هیچ بی معنی نیست،من بچه ای در گوشه ای از دنیا بودم یک بچه که معنی زندگی را درک نمیکرد هنگامی که تو را دیدم زندگیم به کل عوض شد من الان به معنای واقعی زندگی میکنم هدف دارم و براش میجنگم تا زمانی همانند تو الگویی برای کودکی در گوشه ای از جهان باشم؛تو هدیه ای تکرارنشدنی از طرف خدا بودی یک نعمت بی پایان،این فقط یک دوست داشتن عادی نیست چیزی فراتر از عشق یا محبت یا شایدم فداکاریست نمی دانم اسمش چیست اما میدانم که تو را بیشتر از هر کسی بر روی این کره آبی  دوست دارم هر گاه که اسمت را میشنوم یا عکست را میبینم ناخداآگاه اشک از گونه ام سرازیز میشود به این فکر که بعد تو چه کسی مرحم زخم هایم میشود رونالدو اگر تمام جهان علیه تو قدم بردارند من لشکر تک نفر تو خواهم شد حتی اگر خون از تک تک رگ هایم جاری شود بازم از تو دفاع خواهم کرد و اگر روزی مجبور به فدا کردن جانم برای تو باشم آماده ام حتی اگر آن روز امروز باشد این حرف ها نه برای افزایش فالور هست نه برای لایک باور کنید که تک تک نوشته هایم بر روی این صفحه از ته دل است.... این بخشی از زنگیم است...... سی آر سون تو بیشتر از یه قهرمانی یا اسطوره عاشقتم تا ابد....... @cristiano 👑 jila