Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۰، هفتمین مدرسه سه کلاسه ساخته شده از محل کمکهای مالی خیرین قطری که با همت موسسه علی بن ابیطالب ساخته شده بود، افتتاح گردید. این مدرسه که در روستای الله آباد دوربن در اطراف شهر زاهدان واقع گردیده است. پیش از این برای رفتن مدرسه، دانش آموزانی که در این روستا والدین شان اجازه مدرسه رفتن به آنها میدادند، حدود یکساعت پیاده راه طی میکردند و اکنون کمتر از پنج دقیقه … از اعتماد شما ممنونیم. شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# @emamaliinstitute #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #نیکوکاران #طرح_درامد_خانوار#روستاهای_مرزی #مدارس_استیجاری#مدرسه_سازی#خانه_سازی #مردم_بی_شناسنامه#کپر_نشینان@palivar #ساخت_خانه _بهداشت @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi
. ((ورق بزنید)) تسلیت به سینمای ایران🖤 ارشا اقدسی عزیز روحت شاد و یادت گرامی 🖤 ارشای عزیز اولین بارسر صحنه فیلم بادیگارد دیدمت یک کوه پراز انرژی چقدر ازتو یادگرفتم!!! دومین بار سر صحنه فیلم سینمایی((بی همه چیز)) برای صحنه اعدام ،که بایستی به دار آویخته میشدم با کارگردان و تهیه کننده شرط جدی ام برای این صحنه حضور تو بود! که آمدی بایک کوه انرژی و تجهیزات حضورت باعث دلگرمی من شد ! وچقدر باهام صحبت کردی که خیالم راحت باشد! من خیالم راحت راحت بود! چون‌تو بودی! وصد حیف که سینمای ایران دیگر ارشا را ندارد! بدون شک با فاصله تو برای سینمای ایران، بهترین بودی! میدانم چند روزاست که مقاومت کردی قطعا در درون خودت تلاش کردی که زنده بمانی ولی متاسفانه نشد که نشد ولی نگران نباش در این فیلم گفتی که،نمیخوای روی تخت بیمارستان بمیری، نمیخوای مرگ طبیعی و عادی داشته باشی ولی بدون متاسفانه مرگ پر تلاطمی داشتی و حتی در بیمارستان هم تلاش خودت و کردی! روحت شاد و یادت گرامی🖤 حیف که سینمای ایران، دیگر تورا ندارد! خداوند به مادر عزیزت صبر بده خیلی تلاش کرد که برگردی ولی نشد که بشه تسلیت به همکارانت که چه انسانی رو از دست دادند! 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
ساخت مدرسه در مناطق محروم دشواریهای مضاعفی دارد. بدلیل شرایط خاصی که در روستاهای اطراف نهبندان شاهد هستیم و وجود بادهای شدید و خاک آور، نبود جاده، نبود آب، نیامدن متخصصان و مهندسان برای اجرای پروژه و … برنامه ریزی اجرایی متعارف در سایر کشور در این مناطق به هیچ وجه پاسخگو نیست. در واقع هنگام کار کردن در این مناطق متوجه میشوی که هر پروژه ای با چالشهای بومی خودش مواجه میشود. این موضوع در خصوص سایر پروژه های موسسه در مناطق محروم روستایی بویژه روستاهای مرزی نیز صدق میکند. از نیکوکاران محترم بخاطر اعتماد و حمایتهایشان سپاسگزاریم. شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# @emamaliinstitute #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #نیکوکاران #طرح_درامد_خانوار#روستاهای_مرزی #مدارس_استیجاری#مدرسه_سازی#خانه_سازی #مردم_بی_شناسنامه#کپر_نشینان@palivar #ساخت_خانه _بهداشت @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi
اینجا کوره پزخانه است، اما نه کوره پزخانه ای در تهران، بلکه بخشی از کوره پزخانه های زاهدان. وضعیت مالی و اجتماعی این هموطنان مشخص است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. این کوره پزخانه ها، از کوره پزخانه های تهران با همه محرومیتهایش چند پله از نظر تنگدستی و بی پناهی مردم ساکن در کوره پزخانه زاهدان جلوست ... شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# @emamaliinstitute #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #نیکوکاران #طرح_درامد_خانوار#روستاهای_مرزی #مدارس_استیجاری#مدرسه_سازی#خانه_سازی #مردم_بی_شناسنامه#کپر_نشینان@palivar #ساخت_خانه _بهداشت @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi
امانتهای شما نیکوکاران عزیز را بدست هموطنان عزیزمان در بخش کوچکی از روستاهای محدوده یِ مرزی خوزستان رساندیم. اما واقعیت این است که این مردم آب دارند و سهم آب شان را میخواهند. کمکهای مردمی شاید کمی از مشکلات موجود آنها را بکاهد ولی دردی را دوا نمیکند. با مردم قرار گذاشتیم از طریق نیکوکاران ، استقرار تاسیسات تصفیه آب را برای روستاهایی در بخش هویزه دنبال کنیم. اما اول باید آبی باشد که تصفیه آب به درد بخورد … از حمایتهای شما سپاسگزاریم … شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# @emamaliinstitute #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #نیکوکاران #طرح_درامد_خانوار#روستاهای_مرزی #مدارس_استیجاری#مدرسه_سازی#خانه_سازی #مردم_بی_شناسنامه#کپر_نشینان@palivar1 #ساخت_خانه _بهداشت #خوزستان_بی_آبی #تصفیه_آب @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi
چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۰، هفتمین مدرسه سه کلاسه ساخته شده از محل کمکهای مالی خیرین قطری که با همت موسسه علی بن ابیطالب ساخته شده بود، افتتاح گردید. این مدرسه که در روستای الله آباد دوربن در اطراف شهر زاهدان واقع گردیده است، بنا به خواست خیرین مربوطه به نام زنده یاد “قنبرعلی الانصاری” نامگذاری شد. همچنین بنا به درخواست خانواده یِ همین مرحوم، کلنگ‌ساخت خانه بهداشتی نیز به همین نام در این روستا بر زمین خورد. از اعتماد شما ممنونیم. شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# @emamaliinstitute #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #نیکوکاران #طرح_درامد_خانوار#روستاهای_مرزی #مدارس_استیجاری#مدرسه_سازی#خانه_سازی #مردم_بی_شناسنامه#کپر_نشینان@palivar #ساخت_خانه _بهداشت @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi
اینجا جلگه خوزستان است. جلگه پر آب خوزستان. خوزستان آب دارد اما مردم خوزستان آب ندارند. بی آبی مردم خوزستان با زنده بودن و زندگی مردم در این استان گره خورده است. قرار گذاشتیم با کمک خدا و نیکوکاران عزیز برای بخشی از روستاهای محروم در محدوده مرزی شهرستان هویزه ، که متاسفانه حتی آب شرب و آب برای نگهداری دامها و کشاورزی شان را نیز از دست داده اند، سیستم تصفیه آب تامین شود تا شاید کمی از مشکلات رفت و آمدی مردم این بخش برای خرید آب آشامیدنی به شهرهای اطراف را کاهش دهد. اما به هر حال تصفیه آب هم قبل از تاسیسات ، اول آب میخواهد. امیدواریم در این مورد هر چه زودتر اقدامات اساسی صورت گیرد و گرنه جلگه خوزستان هم به بلای خشکسالی هیرمند و هامون دچار میشود … شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# @emamaliinstitute #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #نیکوکاران #طرح_درامد_خانوار#روستاهای_مرزی #مدارس_استیجاری#مدرسه_سازی#خانه_سازی #مردم_بی_شناسنامه#کپر_نشینان@palivar1 #ساخت_خانه _بهداشت #خوزستان_بی_آبی #تصفیه_آب @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi
. سلام سلام و دوصد سلام به مسعود خان کیمیایی مسعود خان عزیز زاد روزتون مبارک اگه خاطرتون باشه ،زمانیکه فیلم قاتل اهلی رو درخدمتتون بودم تو خونه تون ،سرسفره شام تو خلوت های سرصحنه بهتون‌میگفتم خیلی دوست داشتم یه روز با شما تجربه ای داشته باشم. چون شما با فیلم قیصر،خالق سینمای موج نو بودید خالق آثاری چون: خاک داش آکل رضا موتوری گوزن ها و... به قول خودتون دیر شد اما شد... همیشه و در همه جا گفتم در طول مدت فیلمبردای فیلم ((قاتل اهلی ))با شما زندگی کردم. هرروز در شروع کار همدیگه روبغل می‌گرفتیم و فیلمبرداری رو با حال خوب شروع می کردیم. یادم نمیره یه وقتایی با هم اشک می ریختیم، از خاطرات کوچه پس کوچه های محل زندگیمون می گفتیم. شما از بازارچه نواب من از دروازه غار و بازارچه صابون پزخانه و چهار را ه سوسکی و گود حاج ماشاالله و... از لات های با معرفت و لوطی گری بچه محلامون خاطره می گفتیم . خود بخود لحنمون تهرونی می شد همون لحنی که شد،لحن دکتر سروش قاتل اهلی روزگار خوبی باهم سر صحنه، در ساخت فیلم و شکل گرفتن دکتر سروش داشتیم به هرحال فیلم ساخته شد ،نقد شد ،با نظرهای مختلف ولی نمیشه منکر شد هنوز که هنوزه وقتی تکه های فیلم در دنیای مجازی میچرخه ،انگار حرف همین امروزه که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. میشه ساعت ها حرف زد و خاطره بازی کرد. ولی به حکم مرام و معرفت و احترام به بزرگتر و پیشکسوت، خواستم بگم مسعود خان تولدتون مبارک از خدای عاشق ، سلامتی و تندرستی شما رو خواهانم برقرار باشید بزرگوار 🌺🎂🌺 ساخت کلیپ: @elnaz.ghaderpour
سفر خردادماه امسال به نهبندان(خراسان جنوبی) پر بود از لحظات با ارزشی که محصولات تولیدی( قالیچه و گبه) بانوان نهبندانی را میدیدیم و برای خرید نیکوکاران از صفحه پلیوار(palivar1) با پرداخت حق الزحمه ایشان، گبه و یا قالیچه بافته شده را برمیداشتیم. قالیچه و گبه ای که اکثرا پول نخ آنها را نیز نوبت پیشین داده بودیم و الان فقط نیاز به پرداخت حق الزحمه داشت. *شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# @emamaliinstitute #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #نیکوکاران #طرح_درامد_خانوار#روستاهای_مرزی #مدارس_استیجاری#مدرسه_سازی#خانه_سازی #مردم_بی_شناسنامه#کپر_نشینان@palivar1 #ساخت_خانه _بهداشت @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi
. خب ! بساط سگ گردانی و سگ های خانگی ( این مخلوقات بی گناه خداوند ) را که جمع کردید ! بساط اینترنت ، اینستاگرام ، واتس آپ و غیره ... را هم که جمع کردید ! اگر خیالتان راحت شده ! اگر کارها و اقدامات حیاتی و مهمتان تمام شده ! محبت بفرمایید در مورد معضلات و مشکلات پیش پاافتاده ی این مردم و این سرزمین هم اقدامی بفرمایید !!! مشکلاتی پیش پا افتاده ای ! همچون : بی برقی ، بی آبی ، تحریم ، نبود شغل و بیکاری جوانان ، فقر ، اختلاس ، اعتیاد ، مشکلات ازدواج ، بی ارزش شدن پول ملی ، فرار مغزها و فرار جوانان از سرزمینشان ... آمار بالای کشته شدگان بیماری کرونا در کشور ، نبود و کمبود واکسن کرونا ، نبود تخت خالی برای پذیرش بیماران کرونایی ، گرانی و تورم ، وضعیت اسفناک اقتصادی ، اوضاع وخیم معیشتی مردم ، افزایش روز افزون قیمت های مواد غذایی ، میوه جات ، لبنیات ، مواد شوینده و بهداشتی ، گوشت ، مرغ ، برنج ، روغن و غیره ... مشکلات متعدد پیرامون دارو و درمان گرانی و کمبود دارو اوضاع نابسامان و قیمت های نجومی مسکن ، اجاره و رهن خانه ... گرانی سرسام آور خودروهای بی کیفیت داخلی و همینطور خودروهای باکیفیت خارجی ! افزایش قیمت های لوازم خانگی ، برقی ، پوشاک ، لوازم یدکی خودرو ، مصالح ساختمانی ، سیمان و غیره ... مشکلات تحصیلی ، دانشگاهی ، گرانی شهریه های دانشگاهها و مراکز آموزشی ... مشکلات و عدم ثبات وضعیت دلار ، سکه و بورس ... آلودگی هوا ، وضعیت نگران کننده محیط زیست ، آلودگی های زیست محیطی همچون انتشار پارازیت های سرطانزا در سطح شهرها و سوزاندن مازوت ، آلودگی دریا و رودخانه ها ... ترافیک تهران و شهرهای بزرگ دیگر ... اوضاع نامناسب حمل و نقل عمومی ، اتوبوس ها و ... رسیدگی به وضعیت جاده ها و راههای خطرناک ... نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ، خرید هواپیماهای نو ، خرید هلیکوپترهای اطفای حریق برای آتش سوزی ها ، آمادگی و خرید تجهیزات متعدد برای حوادث غیر مترقبه همچون سیل ، زلزله ، آتش سوزی ... افزایش سرقت های خشن ، زورگیری و خفت گیری ، سرقت منازل ، سرقت خودرو و قطعات خودرو ... رسیدگی به مشکلات و دردهای هموطنانمان در خوزستان ، سیستان و بلوچستان و دیگر استان ها و شهرهای دردمند ... رسیدگی به زندگی سخت مرزنشینان ، حاشیه نشینان ، کولبران ، سوخت بران،رسیدگی به وضعیت کودکان کار،زنان بی سرپرست،کودکان وبزرگ سالان زباله گرد،کارتن خواب ها و ... رسیدگی به زندگی و وضعیت معیشتی کارگران ، بازنشستگان ، معلمان ، کشاورزان و غیره ... لطفا،پس‌از بستن فضای مجازی! برای این مشکلات هم اقدامی بفرمایید!!
هنوز روستاهای زیادی وجود دارد که خانه بهداشت ندارند. مردم ساکن در این روستاها بدلیل نداشتن خدمات پزشکی مجبور به تحمل رنجهای زیادی هستند که گاهی تمامی طول زندگی ایشان را تحت تاثیر خود قرار میدهد. رایج بودن بیماریهایی که بسادگی قابل درمان بوده اند اما بدلیل نبودن خدمات پزشکی اولیه، مشکلات بزرگی برای این هموطنان روستانشین ایجادکرده است از تبعات نبودن مراکز بهداشت در روستاهاست. ساخت خانه های بهداشت از نیازهای اصلی مردم ساکن در نقاط محروم روستایی است که با کمک نیکوکاران و پیگیری این موسسه هم اکنون شش مورد آن در استان سیستان و بلوچستان در حال ساخت میباشد. از اعتماد شما مردم و نیکوکاران عزیز سپاسگزاریم. شماره حساب بانک ملت موسسه خادمین علی بن ابیطالب: ۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷ شبا: ‏IR600120020000008768607317 کارت بانک مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶ ‏IR-MCI: *۷۸۰*۱۴۵۲# #روستاهای_مرزی #موسسه_خادمین_علی_بن_ابیطالب #کشاری #سیستان_بلوچستان #طرح درآمدخانوار #سوزن_دوزی #سیستان_بلوچستان #طرح_درآمد_خانوار#پلیوار #مدرسه_سازی#ساخت_خانه_روستایی #تصفیه_آب#باهوکلات#گاندو #ساخت_خانه_بهداشت ‏@palivar @emamaliinstitute @ghomaarbaazz @komeil_ghasemi_official @hasan_rahimi_57 @sajad.ganjzadeh @salarvand_sajjad @abastahan__1989 @hadi_habibi74 @ehsan_lashgari @khadem.pouria @bardiakiaras @rahmanihossein26 @khodabandehtkd @najmekhedmati @fateme_alizade1994 @dr.hamidrezaalizade @meymanat.ghasemabadi @niloofar_ardalan @yeganeh.gharib @elham.adeliii @soudabeh_mokhtari2 @samiralaeini @aliasghar_bazri @hoomanities @amirhosseinasefi @protez.mousavi