Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

‍ در دوران حکومت استبدادی استالین، دست زدن هنگام سخنرانی او و دیگر سران حزب کمونیست شوروی گاه تا بیست دقیقه هم طول می‌کشید! علت آن نیز حرف و حدیث‌هایی بود که در بین مردم پخش شده بود مبنی بر اینکه سرویس اطلاعاتی سخنرانی‌ها را زیر نظر میگیرد تا اولین کسی که دست زدن را قطع می‌کند شناسایی نماید و به عنوان خائن مجازات کند! این بود که هیچکس جرات نمی‌کرد اول از همه دست از تشویق بکشد. سرانجام برای حل این مشکل، زنگی را در جلسات کار گذاشتند که اعلام ختم دست زدن می‌کرد/ فیلم یک‌دقیقه پایانی دوازده دقیقه تشویق است! @tarikhvadastan ✔️پانوشت سهند ایرانمهر: " بغض گلوی همه را گرفته بود، اما چون اجازه نداشتند گریه کنند. به جای آن همگی دست مفصلی زدند. هیچ کس جرات نکرد به عنوان اولین نفر دست نزند."(هرتا مولر، سرزمين گوجه هاي سبز) "در پايان كنفرانس حزبي از حضار خواستند براي رفيق استالين كف بزنند. همه برخاستند و پنج دقيقه مدام كف زدند. اين كف زدن عذاب آور شده بود، تجسم دامي كه مردم گرفتارش بودند. چه كسي جرات مي كرد كف زدن را متوقف كند؟ از دبير تا دربان جلسه مجبور به ادامه بودند و حالا ده دقيقه بود كه همه كف مي زدند. مدير يك كارخانه كاغذسازي اولين نفري بود كه نشست و پس از او مردم، بتدريج نشستند. آن شب او را دستگير كردند. او محكوم به ده سال زندان شد. بازجو به او گفته بود:" اين سزاي كسي است كه به ديگران شجاعت اين را مي دهد كه ديگر كف نزنند!".( الكساندر سولژنيتسين -The Gulag Archipelago 1918-56). @sahandiranmehr